Hodnocení výstavy

Zveřejněno 6.9.2023

Konec prázdnin, první dva zářiové dny patřily v kempu Olšovec v Jedovnici francouzským buldočkům, anglickým buldokům a mopsům. Náš Moravskoslezský bulldog-mops klub slavil 30.let pořádáním jubilejní 30. Klubové výstavy a prvním ročníkem „Bullitility“ závodu.
V předvečer výstavy proběhl závod buldočků a mopsů, kdy parta nadšenců v čele s paní Martinou Choutkovou připravila pro 31 přihlášených jedinců dráhu, kterou všichni se ctí absolvovali. A pokud se např. štěně rozhodlo stávkovat, majitel, jako správný parťák, závod dokončil se svým svěřencem v náručí J. Záměr, některými účastníky trefně označeného „srandamače“, byl splněn: pobavili jsme se, fandili svým favoritům, ukázalo se, že i krátké šňupáčky jsou schopny výkonů, aniž by kolabovaly, a hlavně byli jsme spolu, psi i jejich lidé. Díky všem, organizátorům i účastníkům!
Přátelské večerní posezení bylo kromě dobrého jídla obohaceno o prezentaci s neobvyklým tématem Orální tolerance a imunity.
Na sobotní klubovou výstavu bylo přihlášeno 158 jedinců, z nichž bylo 25 anglických buldoků a 25 mopsů. Anglické buldoky, mopse a francouzské buldočky třídy štěňat a dorostu posuzoval český rozhodčí pan Karel Hořák. Humorem sobě vlastním dokázal odlehčit napjatou atmosféru očekávání vystavovatelů v kruhu i diváků za kruhem J. Všichni s povděkem kvitovali fakt, že jasně a srozumitelně nahlas zdůvodnil svá rozhodnutí, v čem a proč je ten který pes lepší nebo horší oproti svým konkurentům. Ostatní třídy buldočků posuzoval pan Hildeward Hoenderken z Nizozemí, který shodou okolností týden před naší výstavou posuzoval buldočky na Světové výstavě v Ženevě. O to větší byla zvědavost i respekt k jeho posuzování. Jeho práci, kterou vykonával s přehledem a vysoce korektně, přítomní oceňovali s vědomím, že v každé třídě může zvítězit pouze jeden z předváděných jedinců. O spokojenosti a přátelské atmosféře svědčil i fakt, že od obou kruhů se při vyhlašování vítězů ozýval souhlasný potlesk.
Bylo pro mne velkou ctí, že nejenom v samotném průběhu posuzování se pan Hoenderken velmi pochvalně vyjádřil o kvalitě vystavovaných psů, ale v závěru výstavy ocenil nejenom její organizaci, ale řekl, že kvalita předvedených francouzských buldočků byla v průměru vyšší než kvalita, kterou viděl před týdnem v Ženevě! Myslím, že to je pro naše chovatele velké ocenění, zvlášť od člověka, který francouzské buldočky aktivně choval a nemá je vyčtené pouze ze standardu. O výstavě se pan rozhodčí pochvalně vyjádřil také na svém FB profilu.
Oběma rozhodčím děkujeme!
Poděkování za úspěšnou oslavu 30. výročí našeho klubu patří především vám, všem členům klubu, za vaši aktivní práci v chovu našich plemen a zejména potom všem těm, kteří „šli se svou kůží na trh“ a výstavy (ale i závadu) se aktivně zúčastnili. Díky!
Poděkování patří všem sponzorům, díky kterým si každý účastník odnesl nějaký dárek a ti, kteří postupovali výš a výš měli opravdu co dělat, aby ceny unesli a odnesli J. Tradičně naši akci podpořila štědře firma Royal canin a nově, rovněž velmi štědře, firma Marse. Jim, ale samozřejmě i všem ostatním patří dík!
Poděkování patří celému organizačnímu týmu, od výboru až po zapisovatele, fotografa, vedoucí kruhů, překladatele, ale i „spojky“, které zajišťovaly hladký průběh akce. Alfou a omegou které toto soukolí drží a roztáčí jsou dvě dámy, kterým musím znovu, tak jako každoročně, poděkovat zvlášť. Radana Slezáková a Petra Bartošíková výstavou žijí dlouho před jejím konáním a díky jejich práci se akce může konat. Děvčata děkuji! A děkuji celému týmu, že je s vámi v těsném sepjetí a že navzájem všichni souzníme. Na průběhu pátku i soboty to bylo zcela zřejmé. Díky!
A samozřejmě blahopřeji všem vítězům, ale gratuluji i všem „poraženým“! Vždyť nemusí jít a priori o titul, ale může jít o příjemně strávený den a prezentaci miláčka, který nemusí být nejkrásnější, ale pro každého z nás je ten náš tím nejlepším, nejenom v klubu, ale na celém světě. Tak ať ho/nás každý vidí J!

Těším se na vás na členské schůzi.

Milan Štourač

 

Hodnocení výstavy .docx

Hodnocení výstavy .pdf